برای مشاهده مشاهده نتایج برندگان دوره قبل به لینک نتایج قرعه کشی مراجه نمایید.

هر سه شنبه و هر جمعه یک وب سایت از بین ثبت نام کنندگان بصورت رایگان توسط سرویس امنیتی BS1 اسکن آسیب پذیری می گردد. در نظر داشته باشید برنده می بایستی در جهت احراز هویت (مالک یا مدیر وب سایت) یک فایل txt به منظور تاییدیه امکان دسترسی به سرور بر روی root میزبانی قرار دهد در غیر اینصورت اسکن امنیتی وب سایت امکان پذیر نخواهد بود.