اسامی برنگان قرعه کشی هر سه شنبه و هر جمعه در لیست زیر آمده است. توجه داشته باشید افرادی که ثبت نام نموده و برنده نشده اند می بایستی مجددا برای دوره بعد در فرم قرعه کشی مشخصات خود را درج نمایند و شرکت کنندگان می بایستی حتما دقت بفرمایند که دسترسی به میزبانی وب سایت در جهت اثبات مالکیت وب سایت امری ضروری می باشد در غیر این صورت امکان اسکن امنیتی وب سایت نبوده و مجددا قرعه کشی در همان روز انجام خواهد شد.
ردیفنام و نام خانوادگینام دامنه / آدرس IPتاریخ اعلام
۱#####cargeek . ir۱۳ بهمن ۱۳۹۷
۲#####cafeinternet01 . ir۱۹ بهمن ۱۳۹۷
۳#####isepehr . com۲۶ بهمن ۱۳۹۷