بات‌نت Amnesia و حمله به دستگاه‌های آسیب‌پذیر اینترنت اشیاء

بات‌نت Amnesia و حمله به دستگاه‌های آسیب‌پذیر اینترنت اشیاء

یک بات‌نت لینوکسی جدید با نام Amnesia دستگاه‌های ضبط ویدئوی دیجیتال۱ (DVR) را هدف قرار داده است. این بات‌نت از یک آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور بر روی این دستگاه‌ها بهره‌برداری می‌کند. این آسیب‌پذیری تقریباً یک سال قبل کشف…