آلوده شدن زنجیره‌ی تأمین شرکت آی‌بی‌ام به بدافزار

آلوده شدن زنجیره‌ی تأمین شرکت آی‌بی‌ام به بدافزار

اهمیت و ضرورت حفظ امنیت در طول زنجیره‌ی تأمین، هفته‌ی گذشته با هشدارهایی که دو شرکت آی‌بی‌ام و لنوو منتشر کردند، مشخص شد. شرکت آی‌بی‌ام برای شرکت لنوو حافظه‌های فلش USB را تأمین می‌کند که در آن در هنگام مقداردهی…